SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kils AIK Hockey
Årsmöte den 30 maj 2021, kl. 18.00 - digitalt
2021-05-09 22:06

KAIK styrelse kallar alla föreningens medlemmar till Årsmöte den 30 maj, kl. 18.00. 

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

       a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

       b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

       c)  två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

       d)  två revisorer jämte suppleanter  för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

       e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

       f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Varför ska man delta i årsmöte? Årsmötet är medlemmarnas möte, föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer (kandidater finns i förväg så ingen blir ryckt från deltagarna). Styrelsen sedan ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. Den förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Medlemmarna godkänner rapporter som presenteras för gångna säsongen. Medlemmar har också rätt att skicka in motioner (i förväg) som styrelsen behandlar och ger förslag till beslut och sedan röstas det på mötet. Alla spelare, ledare och andra personer som aktivt valt att vara medlem och betalat medlemsavgiften är medlemmar i vår förening. Föräldrar får företräda sina omyndiga barn på mötet.

Till slut behövs godkända mötesprotokoll för att få beviljade kommunala eller statliga bidrag.

 

Det är medlemmar som äger och styr föreningen, inte styrelsen eller andra organ. Det är medlemmar som är föreningen. 

Frågan är då varför ska man inte delta i årsmöte?

 

I samband med rådande situation med Covid-19 ska mötet hållas digitalt. Några dagar före mötet ska varje medlem få en länk till virtuellt mötesrum med en kort instruktion.

 

Välkomna!

 

Hälsningar

Styrelsen

Nya styrelsemedlemmar sökes
2021-05-04 17:45

Kils AIK Hockey söker nu personer som brinner för föreningens styrelsearbete. 

 

Vill du vara en del i utvecklingen av Kils AIK Hockey som förening och känner att du vill bidra med dina kunskaper? 
Är du samarbetsvillig, öppensinnad och ansvarsfull? 

 

Hör av dig, klubben behöver dig!


Hockeybakgrund, förkunskaper eller erfarenhet i styrelsearbete är inget krav.

 

Kontakta Valberedningen via styrelsen@kaikhockey.se

Kils AIKs Dam A-lag flyttar till NOR IK
2021-04-23 22:32

Kils AIK Hockey har under de 4 senaste säsongerna haft förmånen att ha ett seniorlag för damer i sin organisation i lite olika samarbetsformer med andra föreningar (bl.a. med CHC och FBK). Dock har laget alltid haft sin tillhörighet hos Kils AIK.

 

När arbetet med att få ihop en spelartrupp samt ledarorganisation kring laget inför säsongen 2021-2022 påbörjades framkom det önskemål från spelartruppen om att ett fördjupat samarbete med NOR IK skulle vara önskvärt. Detta eftersom ett flertal flickspelare som var skrivna där även spelade och tränade med vårt damlag. Vidare var det några av våra äldre damspelare som av olika naturliga anledningar var tveksamma till att fortsätta spela ishockey överhuvudtaget.

Kils AIK tog till sig önskemålet och samtal mellan föreningarna påbörjades i mars. Processen mellan föreningarna har varit helt prestigelös. Fokus har hela tiden varit med tonvikt och inriktning på att så många som möjligt av spelarna ska erbjudas möjligheten att fortsätta spela ishockey där de själva tycker att de kommer ha de bästa förutsättningarna för sitt intresse.

 

Efter att ha gjort en sista avstämning med spelarna som skulle beröras av en eventuell flytt från Kils AIK samt föreningarna har processen nu landat. Överenskommelsen är att NOR IK tar in damlaget i sin organisation from säsong 2021/2022 i stället för att laget kvarstår hos Kils AIK.

NOR IK ser detta som en långtidssatsning för att säkerställa möjligheten att ha dam-seniorlag inom föreningen.

 

Med dessa förutsättningar som vi inom Nor IK får från Kils AIK är att vi får ett antal spelare som har erfarenhet från senior spel och kan fungera lite som mentorer för våra tjejer.

Då Nor IK har ett stort antal tjejer i våra yngre flicklag så behövdes ett damlag för de som nu är för gamla för vårt F16 lag och vi såg möjligheten att starta upp ett seniorlag. Då antalet spelare bland damerna är väldigt begränsad, ville vi absolut inte konkurrera mot Kils AIK och förstöra deras fina verksamhet och har kommit överens om detta förfarande i bästa samförstånd, säger Kristoffer Norén, tränare i Nor IK.

 

Vi, från KAIK sida, önskar Damerna och NOR stort lycka till!

Glad Påsk alla KAIK-are!
2021-04-03 20:48
 
Nya styrelsemedlemmar sökes
2021-03-14 21:28

Kils AIK Hockey söker nu personer som brinner för föreningens styrelsearbete. 

 

Vill du vara en del i utvecklingen av Kils AIK Hockey som förening och känner att du vill bidra med dina kunskaper? 
Är du samarbetsvillig, öppensinnad och ansvarsfull? 

 

Hör av dig, klubben behöver dig!


Hockeybakgrund, förkunskaper eller erfarenhet i styrelsearbete är inget krav.

 

Kontakta Valberedningen via styrelsen@kaikhockey.se

Styrelsesammanträde den 7 mars
2021-03-04 20:21
Kommande styrelsesammanträde hålls nu på söndag den 7 mars
Den här gången hålls mötet online också. 
Om ni har funderingar, frågor, förbättringsförslag, klagomål eller vill berömma någon eller något tveka inte att kontakta styrelsen via styrelsen@kaikhockey.se
Styrelsen finns till för Er alla
 
Nyheter från våra lag
Team J20, 17/06 20:24 
A-lag Herrar, 09/05 15:45 
A-lag Herrar, 24/04 19:09 
Team J20, 24/04 16:11 
 
VÅRA SPONSORER