Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kils AIK Hockey
Killingar i årets TV-puck
2020-09-21 21:51
Uppdatering!
Vi kan konstatera att två killar, med Kils AIK Hockey som moderklubb, har tagit plats i årets TV-Puck. William Nygren (målvakt) representerar Värmland och Liam Persson representerar Dalarna, då han har lämnat oss för Leksands U16 Elit.

Lycka till, vi håller tummarna!

Hugo Ellström var från början också med i truppen men fick lämna i det sista. Hugo representerade Värmland i regionscupen. 

Börja spela hockey
2020-09-15 20:49
Nu är det dags igen. Den 4 oktober startar årets upplaga av Tre Kronors Hockeyskola, för alla födda 2013 den här gången. Yngre hockeyfantaster är varmt välkomna på lek-på-is.
 

Sprid gärna denna information vidare.

Tänk på att vi har coronarestriktioner!
Äntligen is
2020-09-09 21:46
Efter en och en halvvecka och 55 m3 vatten har vi äntligen is. Team 05 fick äran att vara först ut för säsongen 2020/2021. 


KAIK Hockey inför restriktioner
2020-09-09 18:06
Med anledning av rådande Coronapandemin inför Kils AIK Hockey restriktioner i syfte att begränsa smittspridning av Covid-19.

Klicka Covid-19 högst upp på kaikhockey.se eller följ länken HÄR för att läsa om restriktionerna. 

Situationen med Corona ändrar sig hela tiden. Kils AIK Hockey följer utvecklingen  och  anpassar restriktionerna därefter. 

Kom ihåg:
- Håll avstånd – minst 1 meter. 
- Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
- Hosta eller nys i armvecket. 
- Stanna hemma om du känner dig det minsta förkyld/sjuk. 
- Inga handskakningar eller kramar ska ske. 
- Besök inte människor i riskgrupper.  
   
Ny styrelse för säsongen 2020/2021
2020-08-30 20:44

KAIK Hockey har fått en ny styrelse. 


Idag har Årsmötet valt styrelse för säsongen 2020/2021 och den består av:

Ordförande: Piotr Mirowski

Ledamöter: Peter Persson, Sofia Lundén, Jonas Holgersson, Petter Eltonson, Magnus Hansson

Suppleanter: Ulrika Olzon, Sofia Ekelund

Revisor: Tommy Svensson

Valberedning: Jonas Olzon, Patrik Andersson


På uppdrag av den nya styrelsen vill jag tacka Årsmötet för förtroende vi fått.


Jag vill också passa på och tacka den avgående styrelsen för hårt arbete under förra säsongen, stort engagemang, intressanta diskussioner och idéer. Tack för all den tid ni la ner för föreningens bästa.


Med vänlig hälsning

Piotr Mirowski

Årsmöte den 30 augusti 2020, kl. 17.00
2020-08-09 21:31

KAIK styrelse kallar alla föreningens medlemmar till Årsmöte den 30 augusti, kl. 17.00 i ishallens cafeteria.


Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

       a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

       b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

       c)  två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

       d)  två revisorer jämte suppleanter  för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

       e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

       f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Varför ska man gå på årsmöte? Årsmötet är medlemmarnas möte, föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer (kandidater finns i förväg så ingen blir ryckt från publiken). Styrelsen sedan ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. Den förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Medlemmarna godkänner rapporter som presenteras för gångna säsongen. Medlemmar har också rätt att skicka in motioner (i förväg) som styrelsen behandlar och ger förslag till beslut och sedan röstas det på mötet. Alla spelare, ledare och andra personer som aktivt valt att vara medlem och betalat medlemsavgiften är medlemmar i vår förening. Föräldrar får företräda sina omyndiga barn på mötet.

Till slut behövs godkända mötesprotokoll för att få beviljade kommunala eller statliga bidrag.


Det är medlemmar som äger och styr föreningen, inte styrelsen eller andra organ. Det är medlemmar som är föreningen. 

Frågan är då varför ska man inte gå på årsmöte?


I samband med rådande situation med Covid-19 är vi begränsade till ett antal personer som kan vistas i ett utrymme. En kallelse ska därför skickas till varje medlem med begäran att svara om man kommer eller ej. Utifrån antal anmälda till årsmötet bestämmer vi var vi ska genomföra mötet. 


Välkomna!

 

Hälsningar

Styrelsen

Nyheter från våra lag
Team 07, 24/09 11:27 
Team 07, 15/09 14:08 
Team 05, 01/09 21:07 
Team 05, 24/08 11:30 
Team 05, 24/08 11:23 
 
VÅRA SPONSORER