Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kils AIK Hockey
Årsmöte den 30 augusti 2020, kl. 17.00
2020-08-09 21:31

KAIK styrelse kallar alla föreningens medlemmar till Årsmöte den 30 augusti, kl. 17.00 i ishallens cafeteria.


Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

       a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

       b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

       c)  två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

       d)  två revisorer jämte suppleanter  för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

       e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

       f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Varför ska man gå på årsmöte? Årsmötet är medlemmarnas möte, föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer (kandidater finns i förväg så ingen blir ryckt från publiken). Styrelsen sedan ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. Den förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Medlemmarna godkänner rapporter som presenteras för gångna säsongen. Medlemmar har också rätt att skicka in motioner (i förväg) som styrelsen behandlar och ger förslag till beslut och sedan röstas det på mötet. Alla spelare, ledare och andra personer som aktivt valt att vara medlem och betalat medlemsavgiften är medlemmar i vår förening. Föräldrar får företräda sina omyndiga barn på mötet.

Till slut behövs godkända mötesprotokoll för att få beviljade kommunala eller statliga bidrag.


Det är medlemmar som äger och styr föreningen, inte styrelsen eller andra organ. Det är medlemmar som är föreningen. 

Frågan är då varför ska man inte gå på årsmöte?


I samband med rådande situation med Covid-19 är vi begränsade till ett antal personer som kan vistas i ett utrymme. En kallelse ska därför skickas till varje medlem med begäran att svara om man kommer eller ej. Utifrån antal anmälda till årsmötet bestämmer vi var vi ska genomföra mötet. 


Välkomna!

 

Hälsningar

Styrelsen

Ungdomspolicy uppdaterad
2020-07-30 21:11
Styrelsen har godkänd uppdatering av klubbens ungdomspolicy. Ungdomspolicyn, framför allt, kompletterades med texter gällande J18, små kompletteringar gällande ledarnas roller lades till samt gamla, ej gällande hänvisningar togs bort.

Vänligen se ungdomspolicyn där: Ungdomspolicy » eller i pdf-format  där: Ungdomspolicy 2020-07-30.pdf
Nu är de borta
2020-06-13 23:22

Nu är blåa barackerna borta. Detta flerdagsprojekt började vi i måndags, då vi säkerställde att ström till barackerna var bortkopplad. I onsdags bar vi ut det som vi ville behålla, drog ut matningskablar och separerade barackerna ifrån varandra och ifrån hallen. Igår lyftes dem från dalen upp på grusväg intill. Idag var den största insatsen, som gick ut på att plocka isär barackerna och föra bort dem i små bitar till Tippen. Samtidigt murade vi igen dörröppningen till barackerna. Allt gick enligt planen.


Stort tack till Er alla:

Anna Kangasvieri

Ulrika Olzon

Anders Wåhlin

David Lennartsson

Erik Olsson

Fredrik Backlund

Henrik Olsson

Jonas Eriksson

Jonas Olzon

Kent Bönström

Magnus Forsberg

Magnus Hansson

Oskar Sandström

Peter Emtfeldt

Peter Persson

Petter Eltonson

Sauli Kangasvieri

Stefan Zetterlund

Tobias Sundman

Tomas Blomberg

Tack för Er tid och stort engagemang. 


Extra tack till Svante Ernstsson och Kran & Bodtransporter i Karlstad AB som lyfte upp barackerna åt oss. 


Några bilder från idag är där: http://www.kaikhockey.se/galleri/?ID=293750

På klubbens facebook kan ni se filmer från idag. 


På bilden ovan är dagens team. Skribenten, Piotr Mirowski, var med också men stod bakom kameran...  


Nya produkter i shopen
2020-06-12 08:59
Hockeytown lanserar nya produkter, som är designade för KAIK Hockey. 
Produkterna kan beställas tom 28 juni, efter det datumet försvinner de från föreningens sida på Hockeytown. 
Goalieday online på Hockeytown.se
2020-05-21 18:09

På lördag är det Goalieday online på Hockeytown.se!

På grund av COVID-19 är målvaktsdagen i år online istället för i butik. Du som kund får 10% rabatt på hela vårt målvaktssortiment mellan klockan 10:00-21:00 nu på lördag!

Missa inte detta tillfälle att handla årets nyheter till riktigt bra pris!


https://www.hockeytown.se/malvaktsdag-online-2020


https://mailchi.mp/hockeytown/goaliedayonline


INSTÄLLD - Tjejhockeydag 21/3 i Kil
2020-03-13 15:16
Tjejhockeydagen är inställd pga. det rådande läget med coronaviruset.
Nyheter från våra lag
Team 06, 07/05 23:16 
Team 06, 01/05 08:33 
Team 05, 25/04 13:50 
Team 05, 19/04 10:53 
Team 05, 04/04 22:34 
Team 05, 29/03 22:40 
 
VÅRA SPONSORER