Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kils AIK Hockey
Ungdomspolicy

Ungdomspolicy Kils AIK Hockey 

 

Styrelsen  2020-07-30 


Denna text beskriver föreningsfilosofi och uppförandekoder för ungdomsverksamhet bedriven i  Kils AIK Hockeys regi. Ungdomspolicy gäller för spelare ledare och föräldrar när föreningen representeras. 


VARMT VÄLKOMMEN TILL KILS AIK ISHOCKEY! 


Vi är glada över att du, precis som vi, tycker att ishockey är roligt och stimulerande och att du har valt att välja just oss som din klubb! Vi hoppas och tror att du ska få lika roligt  som så många andra i klubben har och har haft genom åren. I och med att du som aktiv  eller som förälder väljer Kils AIK som din klubb så accepterar du också att följa denna policy. Detta innebär att för att du som aktiv ska omfattas av policyns rättigheter måste du också följa dess skyldigheter. Därför är det oerhört viktigt att du läser igenom den och  tar till dig densamma. 

Om du har några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till någon av Kils AIK representanter. I första hand vänder du dig till ditt lags tränare och ledare, läs mer på denna hemsida. I vår policy kommer du att hitta mycket av Ishockeyförbundets gemensamma värderingar om vad som är rätt och fel inom ishockeyn. Kils AIK har fullt ut anammat förbundets värderingar  varför vi har valt att arbeta in dem i vår egen policy. Därutöver hittar du självklart de av Kils AIK egna utarbetade värderingar, målsättningar, principer, utvecklingsstege med mera. 


Så återigen – varmt välkommen till Kils AIK Ishockey!


Styrelsen

2019-2020 

                                                                 

 Innehållsförteckning  

 

1.     TILL DIG SOM FÖRÄLDER

2  .   MÅL FÖR KILS AIK:S UNGDOMSVERKSAMHET 

2.1   UNGDOMSANSVARIG 

2.2   LEDARE OCH TRÄNARE 

2.3   UNGDOMSSPELARE  

2.4   ALKOHOL OCH DROGER  

2.5   SPRÅKBRUK, MOBBING OCH RASISM 

3.     UTVECKLINGSSTEGE FÖR KILS AIK, UNGDOM

3.1. U8-U9 (HOCKEYSKOLAN); 6–8 år

3.2. U 10; 9 år 

3.3. U 11-12; 10–11 år 

3.4. U 13; 12 år 

3.5. U 14; 13 år 

3.6. U 15; 14 år 

3.7. U 16; 15 år  

4.     UTVECKLINGSSTEGE FÖR KILS AIK, J18

5.     PRINCIPER FÖR KILS AIK UNGDOMSHOCKEY   

5.1   SKRIDSKOSKOLAN/LEK PÅ IS 

5.2   HOCKEYSKOLAN 

5.3   GENERELLT UNDER UNGDOMSÅREN  

6.     SERIESPEL

7.     CUPER OCH TURNERINGAR

8.     MATERIAL 

 

1. TILL DIG SOM FÖRÄLDER 

I din roll som förälder är du den som stöttar och gör det möjligt för ditt eller dina barn att ha en bra och innehållsrik fritid. Att vara hockeyförälder är stundtals kännbart såväl tidsmässigt som ekonomiskt. Kils AIK är väl medveten om din insats, och vi värdesätter den högt. Utan den skulle vi som klubb ha svårt att bedriva vår verksamhet. Tillsammans håller vi på med något som är viktigt för ditt barns framtid såväl på som utanför ishockeyplanen. Svenska Ishockeyförbundets värderingar gäller också hos oss i Kils AIK.


Detta förväntar vi oss av Er som föräldrar: 

Coachar inte sin son/dotter från rinkside under pågående match! 

Lägger grunden för barns livsstil! 

Stöttar sina barn i med- och motgång! 

Visar intresse för sitt barns idrottande! 

Skriker inte på domare, utan hejar på laget! 

Tänker på att man är en viktig förebild! 

Lägger sig inte i eller påverkar laguttagningar! 

Som förälder dricker man inte alkohol kvällen före man ska skjutsa till match! 


Utöver ovanstående utdrag ur vill Kils AIK också påpeka att det är viktigt: 

Att både ledare och föräldrar tänker på att vi har med barn och ungdomar att göra! 

Att föräldrarna låter barnen tillsammans med sin ledare utveckla ishockeyn – i sin egen takt. 

Att barn, ledare och föräldrar uppträder sportsligt i samband med träningar och matcher. Tillsammans skapar vi Kils AIK:s anseende. 

Att barn och ungdomar kan komma att erbjudas möjlighet att spela och träna med både yngre och äldre lag. 

Att skolarbete alltid går i första hand! Detta är föräldrarnas ansvar att tillse. 

Att alla spelare, ledare och föräldrar arbetar i en positiv anda! 

Att barn, ungdomar och föräldrar respekterar och stödjer klubbens ledare. Vid frågor eller oklarheter så vänder du dig i till respektive lagledare. 

Att låta barnen klara sig själv i omklädningsrummet – utan föräldrar! 


2. MÅL FÖR KILS AIK:S UNGDOMSVERKSAMHET 


Kils AIK har som målsättning att utveckla spelare till eget A-lag genom att: 

• Med välutbildade ledare bedriva ishockeyundervisning.  

• Lära ut spelets grunder, i enlighet med Kils AIK:s utvecklingsstege, så att de blir naturliga för våra spelare. 

• Utveckla lagen så att varje enskild spelare känner framgång.  

• Skapa ett självförtroende hos varje spelare så att de kan bilda sig en positiv självuppfattning som individ och ishockeyspelare. 

• Försöka knyta de aktiva som slutar som spelare till föreningen som ledare, domare, materialförvaltare med mera. 

• Ge spelare, ledare och övriga berörda möjlighet att under trivsamma former bedriver idrott. 

• Klubben ska ge ungdomarna de bästa förutsättningarna att nå framgång både ishockeymässigt och socialt. 

• Kils AIK Ishockey ska fostra ungdomar som klarar både med- och motgångar. Detta innebär att vi låter barnen och ungdomarna utvecklas i egen takt utifrån mognad och förutsättningar. Lika barn leka bäst. 

• Våra spelare ska inte bara kortsiktigt vinna i unga år. De stora framgångarna ska komma som vuxna spelare. Grundstenen för att kunna uppfylla våra mål är bra och välutbildade ledare på alla nivåer. Den interna målbilden är att samtliga ungdomstränare ska ha genomgått fortlöpande utbildning och att någon har högre ungdomsledarutbildning (J/S). 


2.1 UNGDOMSANSVARIG


Vår ungdomsansvarige strävar alltid efter att: 

• Verka för en väl genomtänkt och långsiktig organisation som främjar en positiv utveckling av ishockeyn i Kils AIK. 

• Ge ledare och spelare goda möjligheter till framgångsrika resultat.  

• Främja gott samarbete mellan de egna ledarna/tränarna, andra klubbar och skolan. 

• Engagera spelarnas föräldrar i all ”runt omkring” verksamhet samt att arbeta aktivt mot alla typer av drogbruk. 

• Vid tolkningar där enskild ungdomsspelare är inblandad tillse att spelarens åsikter tillgodoses efter bästa förmåga men alltid utifrån gällande policy.  

• Vid tolkningar mellan ungdomsledare, tränare och/eller föräldrar tillse att denna policy alltid efterlevs. 

• Tillse att ungdomsledare och tränare följer denna policy samt att övriga ingångna överenskommelser eller av styrelsen fattade beslut. 

• Tillse att ungdomsledare och tränare har den kompetens som krävs.  

                                                                  

2.2 LEDARE OCH TRÄNARE 


Svenska Ishockeyförbundets policy och värderingar gäller även som ledstjärnor för våra ledare och funktionärer inom ungdomsverksamheten. 


På följande sätt uttrycks där ledares och tränares ansvar: 

• Ger alla spelare samma chans, har inga favoriter!  

• Tänker på att man är en förebild för ungdomarna!  

• Skriker inte på domare eller spelare under matcher, utan coachar sina spelare i båset, ger konstruktiv kritik och vägleder!  

• Bryr sig om spelarna och är uppmärksam på hur spelarna mår!  

• Tar hand om spelare som kan ha det tungt, till exempel dåligt självförtroende! 

• Lyssnar på spelarna för att skapa bättre gemenskap och Vi-känsla!

• Ledarna skaffar sig kunskap om eventuella funktionshinder så att de kan göra så bra som möjligt för spelaren!  


Våra ungdomsledare och tränare strävar alltid efter att: 

• Ha en god insikt i klubbens policy och kunna tillämpa densamma i olika situationer. 

• Följa den utvecklingsstege som finns.  

• Ha kompetens som motsvarar Ishockeyförbundets krav, vilket borgar för att kvalitet och kvantitet går hand i hand. 

• Ha sådan kompetens att spelare, föräldrar och övriga berörda känner tillit och trygghet. 

• Ha en bra dialog med ansvariga vuxna i hemmet så att spelaren får bra stöd hemifrån. 

• Att ha en tydlig och klar målsättning för säsongen som ska förmedlas till både aktiva och föräldrar.  


Huvudtränaren inom laget skall: 

• Skapa förutsättningar att varje individ ska utvecklas i sin takt och ges möjlighet att bli så bra som den själv vill. 

• Att planera och genomföra lagets träningar/matcher samt övriga aktiviteter. 

• Att träningar är väl förberedda med ett tydligt syfte och ha en röd tråd för säsongen. 

• Att ha utbildningsstegen enligt ishockeyförbundet. 

• Ha bra relationer med övriga ledare samt spelare, kunna förklara sina beslut 

• Ha dialog med spelare om frågor som berör spelaren i fråga 


Assisterande tränares roll: 

• Att stötta vid planering och genomförande av lagets träningar/matcher samt övriga aktiviteter. 

• Ha bra relationer med övriga ledare samt spelare, kunna förklara sina beslut 

• Ha dialog med spelare om frågor som berör spelaren i fråga Lagledares roll: 

• Att sköta administrativa uppgifter kring laget. 

• Ha bra relationer med övriga ledare samt spelare, kunna förklara sina beslut 


Materialares roll: 

• Att det råder ordning och reda i lagets gemensamma förvaringsutrymmen. 

• Att tvätt och underhåll av gemensamt material sköts. 

• Att rutiner kring skridskoslipning upprättas och efterföljs. 

• Att samtligt materiel inför matcher är i ordning. 

• Ha bra relationer med övriga ledare samt spelare, kunna förklara sina beslut


2.3 UNGDOMSSPELARE 


Som ungdomsspelare ska man:  

• Passa de tider som är uppgjord med tränare.  

• Anmäla förhinder i god tid till din tränare.  

• Efter varje träning och match duscha och tvätta dig för ökad trivsel och för att förhindra infektioner. 

• Vara uppvärmd innan ispasset börjar – ledarna bestämmer när detta börjar gälla för respektive lag. 

• Rätta sig efter ledarens och tränarens anvisningar på träningar och matcher samt i alla övriga sammanhang där spelaren tillsammans med ledare representerar Kils AIK Ishockey. 

• Kontrollera att utrustningen är i ordning före träningen.  

• Omgående laga trasig utrustning.   

• Dessutom ska spelaren komma ihåg att han/hon är här frivilligt och att ishockey ska vara roligt!


”Vi vill vinna alla pris – men inte till vilket pris som helst!”  


Det innebär bland annat att man som spelare ska tänka på följande:  
• Kritisera inte domaren!   
• Heja på ditt lag – håna inte motståndaren!   
• Kampen och vänskapen är idrottens ideal!   
• Det mesta är inte tillåtet bara för att domaren inte ser det!   
• Man ska uppföra sig bra när man representerar sin förening!   
• Visst vill vi vinna men inte till vilket pris som helst!   
• Alla är lika viktiga i laget!   
• Respektera domare, spelare, ledare, funktionärer och publik!   
• Spela tufft men inte fult!   

Dessutom finns grundläggande regler vi tar till oss och följer:   
• Vi tacklar aldrig någon spelare i ryggen!   
• Vi tacklar aldrig för att skada, endast för att vinna fördel av pucken!   
• Vi ger aldrig efterslängar!   
• Vi accepterar domarens beslut utan onödigt snack, han är matchledare och bestämmer!   
• Vi gör inga hämndaktioner!   
• Vi gillar hårt spel men inte fult!   
• Vi uppträder på ett positivt sätt både på och utanför isen!  

En bra kompis:  
• Visar respekt!   
• Sprider positiv energi!   
• Ger beröm, stöttar och hjälper! Behandlar alla lika bra!   
• Lyssnar på andras åsikter!   
• Kan prata med alla!  

                                                                 

2.4 ALKOHOL / DROGER 


Vi övertygade om att följande förhållningssätt till alkohol och droger bidrar på ett positivt sätt till våra barns och ungdomars framtid:  

• Under hela ungdomstiden gäller nolltolerans mot all alkohol och droger!  

• Föreningen och laget ska informera om riskerna (Attityd)!  

• All form av dopning är oacceptabel!  

• Som förälder dricker man inte alkohol kvällen före man ska skjutsa till match!  

• Som ledare och tränare så dricker man inte alkohol kvällen före match!  


2.5 SPRÅKBRUK, MOBBING OCH RASISM 

Ledord avseende vårt språk: 

• Vi hånar eller hotar inte motståndarlagets spelare!  

• Vi använder inte rasistiska uttalanden!  

• Vi använder inte svordomar eller könsord för att uttrycka oss!

• När lagen är ute på cuper och matcher så är det föreningen som spelaren representerar. Det visar vi genom ett schysst språk och ett gott uppförande. Som exempel tackar man alltid för maten! 

Endast lagkaptenen diskuterar med domaren och gör det i en lugn ton! 

 

Mobbing och rasism:  

• Föreningen och laget ska aktivt arbeta för att alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund, kön eller motsvarande!  

• Föreningen och laget ska aktivt arbeta för att motverka mobbing! Det är en lagsport både på och utanför isen. Alla är med i laget! Om mobbing förekommer ska ledare, spelare och föräldrar ta tag i saken gemensamt!  

• Ledarna ska bry sig och vara uppmärksamma på om någon kommer utanför laget!  

• Någon ledare ska alltid vara tillgänglig i omklädningsrummet tillsammans med spelarna. Då förebyggs mobbing samt upptäckas lättare om det  förekommer!   


3. UTVECKLINGSSTEGE FÖR KILS AIK, UNGDOM   

 

3.1 Hockeyskolan; 6–8 år  

• Lära sig att åka skridskor  

• Två mål 30 – 50 %  

• Skridskolek inklusive koordination  

• Inga krav från ledare eller föräldrar  

• Föräldraengagemang  

• Poolspel  

• Alla spelar lika  

• Prova på olika platser i laget  

• Grundutbildning ledare   

 

3.2 U 10; 9 år  

• Två mål 30 – 50 % inklusive matchtid  

• Alla spelar lika  

• Grundläggande skridskoteknik (koordination, balans och blick)  

• Passningsteknik  

• Introducera lagspel  

• Grundteori  

• Sköta utrustning  

• Hygien (duscha)  

• Disciplin  

• Grundutbildning ledare  

• Funktionärsutbildning  

• Målvaktsträning  

• Prova på olika platser i laget  


3.3 U 11-12; 10–11 år  

• Två mål 30 – 50 % inklusive matchtid  

• Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, passningar, dribblingar och skott)  

• Koordination  

• Kombinera 1 mot 1, 2 mot 1, 1 mot 2 och 2 mot 2  

• Vidarutveckla lagspel  

• Alla spelar lika, ingen matchning* 

• Disciplin  

• Teori  

• Målvaktsträning  

• Prova på olika platser i laget                                                      

 

3.4 U 13; 12 år  

• Två mål 30 – 50 % inklusive matchtid  

• Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, passningar, dribblingar och skott)  

• Enkla spelsystem  

• Vidareutveckling spelteknik 5 mot 4, 4 mot 5 och så vidare  

• Koordination  

• Viss specialisering var man spelar i laget   

• Etik och moral  

• Disciplin  

• Teori 

• Samtliga spelare skall erbjudas likvärdig speltid under säsongen. 
• Viss matchning* får ske i slutet av matcher  

• Målvaktsträning  

• Föreningsdomarutbildning   

 

3.5 U 14; 13 år  

• Två mål 30 – 50 % inklusive matchtid  

• Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, 
passningar, dribblingar och skott)  

• Enkla spelsystem  

• Spelteknik 5 mot 4, 4 mot 5 och så vidare  

• Koordination  

• Viss specialisering var man spelar i laget  

• Etik och moral  

• Disciplin  

• Teori  

• Matchning* får ske, men samtliga spelare skall erbjudas likvärdig speltid 

under säsongen.  

• Målvaktsträning  

• Toppning** får ske i cuper som inte arrangeras av Kils AIK  

• Föreningsdomarutbildning  

                                                    

3.6 U 15; 14 år   

• Två mål 30 – 50 % inklusive matchtid  

• Barmarksträning  

• Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, passningar, dribblingar och skott)  

• Enkla spelsystem  

• Vidareutveckling spelteknik 5 mot 4, 4 mot 5 och så vidare  

• Koordination  

• Etik och moral  

• Disciplin  

• Teori  

• Matchning* får ske, men samtliga pelare skall erbjudas likvärdig speltid under säsongen.  

• Målvaktsträning  

• Toppning** får ske i cuper som inte arrangeras av Kils AIK  

• Föreningsdomarutbildning  


3.7 U 16; 15 år   

• Två mål 30 – 50 % inklusive matchtid  

• Barmarksträning  

• Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, passningar, dribblingar och skott)  

• Spelsystem  

• Vidareutveckling spelteknik 5 mot 4, 4 mot 5 och så vidare  

• Koordination  

• Etik och moral   

• Disciplin  

• Teori  

• Bästa laget för dagen spelar  

• Målvaktsträning  

• Föreningsdomarutbildning  

  

*Matchning: Anpassa spelarläget beroende på matchsituationen. (Ex. vilka som är på  isen vid 5 mot 4 eller 4 mot 5)  

**Toppning: Att i matchavgörande lägen låta lämpliga spelare spela. (Ex vid 5 min kvar  gå ner på två femmor)  

***Coachning: Att fortlöpande under matcher ge spelare feedback om händelser som skett på plan.  


4. UTVECKLINGSSTEGE FÖR KILS AIK, J18 


Syftet med verksamheten är att utbilda spelarna för i första hand inom J18 men med slutmålet att de ska bli seniorspelare. Spelartruppen tas ut från den aktuella åldersgruppen, och även andra nya spelare från övriga föreningar tas emot, baserat på spelarens hockeykunskaper. Många moment i träningen är tävlingsinriktade och man tränar nu på alla olika moment i spelet. 


Fokus läggs på styrka, snabbhet, smidighet/rörlighet, kondition och koordination året runt. 


Spelsystem och andra speltekniska delar, med bl.a. fokus på vilka olika roller man har i olika spelsystem, är här en viktig del i träningen. 


Uttagning av lag till matcher grundar sig på träningsnärvaro, inställning, attityd och kunnande. Är alla spelare i truppen tillgängliga blir det konkurrensutsatta uttagningar vilket innebär att man inte kan räkna med att få spela varje match. Inträffar situationen att fullt lag inte kan sättas ihop med ovanstående i beaktande kan beslut tas att spela match med färre än 15 utespelare samt 2 målvakter. 


För att man ska vara aktuell för att delta vid matcher gäller att man tränar kontinuerligt och uppnår hög träningsnärvaro. Vid längre frånvaro (t.ex. sjukdom, resa) kan spelaren beordras att avstå matcher tills tränaren bedömer att spelaren är tillbaka på sin spelnivå. Detta kan ta upp till två veckor. 

I undantagsfall (t.ex. för få spelare till match) kan avsteg från regler ovan göras. Detta bestäms av huvudtränaren i samråd med övriga ledare. 

Tränaren äger rätt att vid behov matcha laget utifrån den aktuella matchen och motståndet, med aspekten att det är viktigt att så många som möjligt fortsätter spela hockey. 


Spelare med tillräcklig kunskapsnivå och mognad kan flyttas upp till föreningens A-lag för träning och matchspel. Spelare som inte når upp i kunskapsnivå och mognad kan erbjudas spel med U16 för att på ett rättvist sätt få utveckla sina kunskaper i egen takt. Detta beslut tas av Kils AIK Hockeys sportsliga ledning i samråd med berörda tränare. 


Målsättning för laget sätts efter truppens kompetens i förhållande till motståndet. 


Målsättning med verksamheten för J18 

• Att ge spelarna möjligheten att utveckla sina tekniska färdigheter och spelförståelse. 

• Att ge spelarna möjlighet till utveckling utifrån deras egna förutsättningar. 

• Att förbereda spelarna för spel i seniorverksamhet. 

• Att vara ett av distriktets 3 bästa lag i sin åldersgrupp. 

• Att utbilda spelarna i kostlära och betona vikten av bra återhämtning och goda sömnvanor. 

• Att visa gott uppförande mot domare, funktionärer, motspelare och ishallspersonal. 

• Att lära ungdomarna att passa tider, lyssna på ledarna, och att vara en god lagkompis. 

• Att ha roligt och skapa en god gemenskap i gruppen. 


Träning 

• 5-6 aktiviteter per vecka om möjligt fördelat enligt nedan: 

• 3 ispass/vecka. 

• 1-2 fyspass/vecka. 

• 2 teoripass/månad. 


Försäsongsträning 

• 2-3 ggr per vecka. 

Pågår April-augusti med uppehåll 3 veckor i juli där spelarna själva ansvarar för träningen. 


Matcher 

• Seriespel i J18 Div 1. 

• DM eller liknande. 

• Ev. cuper beslutas av lagledningen. 


Föräldrainformation 

Det hålls två föräldramöten per säsong (höst och vår). Ansvarig tränare tillsammans med lagledningen planerar och kallar till föräldramöten.


5. PRINCIPER FÖR KILS AIK UNGDOMSHOCKEY

  

5.1 SKRIDSKOSKOLAN/LEK PÅ IS  


Lek på is målsättning är att under trevliga former med hjälp av stimulerande, roliga och pedagogiska övningar lära flickor och pojkar grunderna i skridskoåkningens teknik.  

 

5.2 HOCKEYSKOLAN

 

I hockeyskolan lär man sig under sakkunnig ledning grunderna i hockeyspelets konst. Ledare avgör om yngre kan vara med. Hockeyskolan bedrivs i enlighet med ”Tre Kronors Hockeyskola” och dess viktigaste uppgift är att utveckla spelarna socialt i ett tillsammans med andra. Här börjar också spelarnas spelförståelse och laganda att utvecklas. Ur de här grupperna går man vidare till fortsatt spel i ungdomslag.  

 

5.3 GENERELLT UNDER UNGDOMSÅREN  


Kils AIK strävar efter att behålla ungdomarna så länge som möjligt oavsett hur den enskilde utvecklas som ishockeyspelare. Kils AIK:s grundprincip är att följa åldersgrupperna. Anledningen till denna grundprincip är att vi anser att ett lag mår bäst av en blandning av olika utvecklade spelare. Deltagande i annat ålderslag kan ske om spelaren av tränare och ungdomsansvarig anses utvecklas snabbare i annan åldersgrupp Spelare ska i första hand tillhöra ett lag! Tillhörigheten bestäms i god tid innan säsongens början så att lagen kan placeras i ”rätt” serie. För att ge möjlighet till ökad isträning kan samträning med annat lag tillämpas. Tränare i respektive åldersgrupp kan också ge spelare möjlighet att träna vissa pass med annat ålderslag. Huvudregeln för detta är att den eller de som erbjuds denna möjlighet kan tillgodogöra sig övningarna. Tränare och spelare ska alltid diskutera saken tillsammans så att rätt beslut fattas. Huvudregeln ”tillhöra ett lag” gäller också vid matcher. Sammanslagning av åldersgrupper kan ske om spelarunderlaget inte är tillräckligt i antal.  


6. SERIESPEL  


Kils AIK deltar i Värmlands Ishockeyförbunds seriesystem. Matcher ”på tvären” i U8 – U10  och där regeln ”alla spelar lika” gäller ska Kils AIK:s lag alltid spela med det största antal spelare som reglerna tillåter.  

 

7. CUPER OCH TURNERINGAR

  

Genom att delta i cuper och turneringar fostras våra barn och ungdomar till att spela, träna och leva tillsammans på andra orter. Man får också tillfälle att lära känna barn och ungdomar  från andra lag och tillsammans med dem delta i gemensamma aktiviteter. Målsättningen och  ambitionen är att varje lag från U 10 till och med U 16 ska delta i minst en cup varje säsong.  Till cuper och turneringar ska alla spelare i laget erbjudas att följa med. Är spelartruppen tillräckligt stor kan halva truppen erbjudas att delta i en cup och andra halvan vid en annan cup alternativt 2 lag i samma cup. Ambitionen är dock att alla ska erbjudas deltagande vid lika många tillfällen. Målet med cup- och turneringsspel är att göra goda insatser både sportsligt och uppträdandemässigt. Varje spelare, ledare och förälder omfattas självklart av Kils AIK ungdomspolicy även vid cup- och turneringsspel. I cuper arrangerade av Kils AIK Ishockey ska alla spela lika. Detta gäller för spelare i rätt åldersgrupp för avsedd cup. I den mån  laget även består av yngre spelare än cupens åldersgrupp kan dessa spelare undantas om de nyligen påbörjat sin ishockeykarriär.  

 

8. MATERIAL  


Observera att Kils AIK inte har något ansvar för spelarnas utrustning. Därför är följande  oerhört viktigt:   

• Märk all utrustning  

• Sköt din utrustning med omsorg och tvätta den regelbundet  

• Torka alltid av dina skridskor efter träning och match.  

• Använd alltid skridskoskydd.  

• Ta hem och tvätta ”svettkläder” och handdukar efter varje träning och match.  

• Använd klubbor som är anpassade till din ålder.    

 
VÅRA SPONSORER